Paletový vozík

Když vybíráte ten nejvhodnější paletový vozík do vaší firmy je vhodné promyslet, jakou zátěž bude muset snášet a v jakém prostoru se bude s nákladem manipulovat.
Náš základní paletový vozík je schopen transportu materiálu do 1000kg a postoupíme-li v nabídce dále, nalezneme vozíky schopné bezproblémové manipulace s až 3000kg nesené váhy.

Efektivní manipulace s nákladem

V sortimentu, kam patří paletový vozík, hledíme také na efektivní manipulaci s nákladem. Radius otáčení rukojetí se pohybuje od 110° (vhodné do velkých prostor kde není žádána velká manipulace s nákladem) do220°. Vozíky s velkým poloměrem otáčivosti rukojetí jsou vhodné do míst, kde bude nutné vyhýbat se překážkám a parkovat náklad pod vyššími úhly.